De Stichting Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek


De Stichting Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek is in het leven geroepen om de Stichting Kamermuziek Oosterbeek financiëel te ondersteunen om haar doelstelling nu én in de toekomst veilig te stellen.
De doelstelling van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek is 'het jaarlijks organiseren van een vijftal kamermuziekconcerten op een hoog niveau voor een breed publiek´. Breed in de zin van muzikaal toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Dit laatste houdt in dat de toegangsprijzen laag gehouden worden.
Vanwege teruglopende inkomsten van subsidiegevers en sponsoren is een financiële ondersteuning door de Stichting Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek onontbeerlijk.