ANBI

  Naam instelling   Stichting Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek
 
  RSIN   8529 25 517
 
  Contactgegevens
  - Correspondentieadres
  - Telefoonnummer
  - E-mail
 
Den Bruijl 14, 6881 AR Velp
026-363 84 43
vrienden@kamermuziekoosterbeek.nl
 
  Doelstelling  Lees hier meer over de doelstelling van de Stichting.
 
  Beleidsplan  Lees hier meer over het meest recente beleidsplan van de Stichting.
 
  Bestuurssamenstelling  Klik hier voor de bestuurssamenstelling.
 
  Beloningsbeleid  De bestuursleden werken op vrijwillige basis. Zij ontvangen hier geen vergoeding voor.
 
  Verslag  Lees meer over de uitgeoefende activiteiten in ons jaarverslag.
 
  Financiële verantwoording  Lees meer hierover in de jaarrekening .