Links


Belastingdienst
o Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften toelichting
o Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften toelichting
o Overeenkomst voor een gift in geld formulier