Schenken aan Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek


U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de concertserie van de Stichting Kamermuziek Oosterbeek door een legaat of schenking te doen. Hiermee maakt u het ons mogelijk concerten van hoge kwaliteit te blijven bieden.
Neem hiervoor contact op met het bestuur via de email vrienden@kamermuziekoosterbeek.nl of telefonisch 026-333 45 10 (in de avonduren).

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.
De Stichting Kamermuziek Oosterbeek en de Stichting Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek hebben een zgn ANBI-status en is als zodanig door de Belastingdienst erkend als instelling van algemeen belang. Donaties en legaten zijn daardoor fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Sinds 2012 zijn giften onder bepaalde voorwaarden voor 125 % aftrekbaar van de belasting.

Het kan fiscaal aantrekkelijker zijn om het bedrag dat u wilt schenken te verdelen over (minimaal) 5 jaar als een periodieke schenking.
Neemt u in dat geval contact op met het bestuur via email vrienden@kamermuziekoosterbeek.nl of telefonisch 026 333 45 10 (in de avonduren).
Klik hier voor een toelichting van de Belastingdienst.

Voor kleine periodieke giften is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Vanaf een bijdrage van € 125,- per jaar neemt Stichting Vrienden van Kamermuziek Oosterbeek de kosten van de daarvoor vereiste notariële akte voor haar rekening.

U kunt nu al een schenking doen door dit formulier op deze website in te vullen en te versturen. U ontvangt een bevestings e-mail, zo niet neem dan contact op met vrienden@kamermuziekoosterbeek.nl